Latvijas armijas un Nacionālo

Bruņoto spēku karogi

1.Jātnieku pulks

1922.gada 9.jūlijā Latvijas Tirgotāju apvienība dāvināja pulkam karogu. Karoga fons bija dzelteni zilā krāsā,

Devīze – “Dievs, Tēvija, Pulks.”

Attēls uz kartiņas.
Attēls uz kartiņas.
Pulka kareivji dod svinīgo zvērestu.

1.kājnieku bataljons

Karogu vienībai pasniedza un iesvētīja Ādažos, 2002.gada 9.maijā, piedaloties valsts prezidentam.

Karoga konceptuālās idejas autors bija 1.kājnieku bataljona štāba priekšnieks pulkvežleitnants Bezzubovs, elektroniskā meta autors seržants Raivis Balinskis.
Karogu bataljonam kā dāvanu pasniedza Rīgas domes deputāts rezerves pulkvedis Juris Dalbiņš.

Karoga izmēri ir 1,80 m : 1,20 m
Karoga labā puse izgatavota no egļu zaļas krāsas zīda tafta – izšūta.
Karoga kreisā puse no ziloņkaula krāsas zīda tafta – izšūta.
Karoga labajā pusē vidū uz egļu zaļa fona ir attēlota Sauszemes Spēku zīme. Virs tās vienības nosaukuma pirmā daļa – “SAUSZEMES SPĒKU”, un zem šīs zīmes – otrā daļa “1. KĀJNIEKU BATALJONS”. Uzraksti ir izšūti zelta krāsā

Karoga kreisajā pusē uz ziloņkaula krāsas fona, augšējā kreisajā stūrī izšūta IDB/LATBAT emblēma (lūsis) ar dibināšanas gada skaitli un augšējā labajā stūrī BALTBAT Latvijas kontingenta emblēma ar dibināšanas gada skaitli. Zem šīm emblēmām, karoga laukuma augšējā malā ir izšūta bataljona devīze “Pirmais starp līdzīgiem”. Karoga laukuma centrā, zem devīzes, SzS 1. kājnieku bataljona (LATBAT) emblēma ar dibināšanas gada skaitli zem tās.

IDB/LATBAT emblēma ir izšūta saskaņā ar apstiprinātajām krāsām. BALTBAT emblēma ir izšūta saskaņā ar apstiprinātajām krāsām. Gadu skaitļi un bataljona devīze ir izšūti sudraba krāsā ar sarkanu ēnojumu.

SzS 1. kājnieku bataljona emblēma ir izšūta saskaņā ar apstiprinātajām krāsām.
SzS 1. kājnieku bataljona emblēma – zobens vērsts uz augšu – simbolizē gatavību cīņai;
Ozollapu virtene – spēku;
Trīs zvaigznes – brīvību;
Romiešu I – norāda vienības numuru.
Karogam apkārt piešūtas dzeltenas bārkstis, bārkšu platums 55 mm.

Devīze – “Pirmais starp līdzīgiem.”

1.Latvijas neatkarības rota

Vienības atjaunotais karogs tika iesvētīts 2011.gada 3.martā, Nīkrāces pagasta “Lēnās”. Karoga atjaunošanas iniciators bija Cēsu rotas karavīra Augusta Arāja dēls Rolands Arājs. Karogu atjaunoja pēc fotoattēliem, un karogu izšuja māksliniece Dagnija Grauduma. Ziedojumu vākšana karoga atjaunošanai bija brigādes ģenerāļa Jura Vectirāna ziņā.

2011.gada 3.marts, Nīkrāces pagasts “Lēnas”, karogs pēc iesvētīšanas pie piemiņas sienas par godu 1919.gada Brīvības cīņās kritušajiem.
2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā, vienības karogs kreisajā pusē.
2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā, vienības karogs vidū.
2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā, vienības karogs vidū.

1.Liepājas kājnieku pulks

 Pulkam karogu pateicībā par tēvzemes atbrīvošanu 1922.gada 28.martā dāvāja Liepājas pilsētas pašvaldība. Karogu pulkam svinīgi pasniedza 1922.gada 30.martā. Karoga meta autors ir mākslinieks Reinholds Kasparsons.

Devīze – “Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem radīsim.”

1.Valmieras kājnieku pulks

1919.gada 27.martā, pulks izgāja uz fronti un šajā pašā dienā, pirms došanās uz fronti, pulks saņēma Tērbatā dzīvojošo latviešu dāvāto karogu, nacionālās krāsās ar uzlecošu sauli vidū un ar iniciāļiem “1.L.W.K.P.”. Pie jaunā karoga viss pulks nodeva uzticības zvērestu, kura tekstu izstrādāja pulka komandieris ar štābu.

Devīze – “Pirms dzimtenei brīvību dēli spēj pirkt, būs karogam varoņu asinīs mirkt!”

Karoga attēls no pastkartes.

2.Ventspils kājnieku pulks

 1921.gada 8.augustā kad pulks svinēja savus pirmos gada svētkus, Liepājas Sv. Annas baznīcā tika iesvētīts un pulkam pasniegts pulka karogs. Līdzekļus karogam deva Ventspils un apkārtnes iedzīvotāji, organizācijas un iestādes. Šīs idejas ierosinātāji un realizētāji bija Ventspils iedzīvotāji Oskars Grothuzs, arhibīskaps T.Grīnbergs un toreizējais pilsētas prefekts D.Šmitmanis. Karogu pēc Ventspils mākslinieka Leskinoviča zīmējuma gatavojušas Ventspils iedzīvotājas Leskinoviča kundzes vadībā. Karoga meta autors ir mākslinieks Reinholds Kasparsons. Sudrabu karoga kāta augšējai emblēmai – ap 20 bijušās Krievijas impērijas rubļus – ziedoja O.Grothuzs. Karoga kāts bija gatavots no Popes ozola.

Devīze – “Visu priekš Latvijas.”

3.Jelgavas kājnieku pulks

 Karogu kā atzinību par kaujas laukos izrādīto varonību un drosmi cīņās pulkam 1921.gada 1.maijā pasniedza Jelgavas pilsēta un sabiedriskās organizācijas. Šis ir pirmais karogs ko atbrīvotā tauta dāvājusi mūsu bijušās armijas pulkam pēc sekmīgi veiktajiem uzdevumiem kaujas laukos. Karoga meta autors ir mākslinieks Reinholds Kasparsons.

Devīze – “Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauks.”

4.Valmieras kājnieku pulks

Devīze – “Pirms dzimtenei brīvību dēli spēj pirkt, būs karogam varoņu asinīs mirkt!”

1923.gads.
Pulkvedis Roberts Kļaviņš nolasa karavīru svinīgo solījumu, Rīga, 1928.gada 30.aprīlis.

5.Cēsu kājnieku pulks

Devīze – “Par Tēviju.”

6.Rīgas kājnieku pulks

Devīze – “Labāk savu galvu devu nekā savu tēvu zemi.”

7.Siguldas kājnieku pulks

 1923.gadā Siguldas iedzīvotāji pulkam dāvāja karogu.

Devīze – “Šurp, jaunekli, ar vēja spārniem trauc, kad Latvija tev’ brīvīb’s karā sauc!”

1923.gada karogs, pamats zilā krāsā.
1923.gada karogs, pamats oranžā krāsā.
1923.gada karoga attēls no pastkartes.

1938.gadā Siguldas pilsēta izgatavoja pulkam jaunu karogu, pirmā, nolietotā karoga vietā. Jauno karogu pulkam pasniedza un iesvētīja 1939.gada 20.jūnijā kad pulks svinēja savu divdesmito pastāvēšanas gadadienu, svinīgajā brīdī piedalījās arī kara ministrs Jānis Balodis, Siguldas pilsētas galva Indriķis Druviņš un viņa biedrs Pēteris Mazītis.

1938.gada karogs, pamats rudzupuķu zilā krāsā.
1938.gada karogs, pamats pureņu dzeltenā krāsā.

8.Daugavpils kājnieku pulks

Devīze – “Par Latviju.”

9.Rēzeknes kājnieku pulks

Devīze – “Ņem, tēvzeme, tavs esmu viss!”, “Sorgoj Latviju!”

10.Aizputes kājnieku pulks

 1922.gadā Aizputes pilsētas sabiedriskās organizācijas uzdāvināja pulkam karogu.

Devīze – “Tava tauta nezudīs, kad tu iesi mirt par tautu.”, “S.K.G.” – (Sirds. Kurzemnieka. Gods.)

1925.gads, kareivju svinīgais zvērests.

11.Dobeles kājnieku pulks

 1922.gada 9.jūlijā Dobeles iedzīvotāji uzdāvināja pulkam karogu.

Devīze – “Es karā aiziedams, sirdi slēdzu akmenī, aust gaismiņa, lec saulīte, plīst akmens skanēdams.”

1934.gads, LR kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis piestiprina karoga kātam piemiņas zīmi, viņam pretī stāv pulka komandieris pulkvedis Nikolajs Dūze, trešais no kreisās puses ir Ministru prezidents Kārlis Ulmanis un pirmais no labās puses ir Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis Rūdolfs Bangerskis.

12.Bauskas kājnieku pulks

 1922.gada 5.novembrī Bauskas iedzīvotāji uzdāvināja pulkam karogu.

Devīze – “Labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zemi.”

Pulka komandējošais sastāvs pie karoga.

Atsevišķā studentu rota

1922.gada 27.oktobrī “Talavijas” filistrs, bijušais rotas leitnants Zigfrīds Anna Meierovics dāvināja rotai karogu. Maiņas kārtībā savos dzīvokļos karogu glabāja piecas vecākās latviešu korporācijas — “Lettonia”, “Selonija”, “Lettgallia”, “Talavija” un “Fr. Lettica”, korporācijas kuru biedri bija dienējuši rotā. Vienā pusē karogam bija uzraksts: “Atsevišķā studentu rota”, bet otrā — ugunskrusts, kam apkārt apvīts ozollapu vainags. Vainaga lejas daļā iepīta nacionālā karoga krāsu lente. Šo karogu gada svētku parādēs nesa 3.Jelgavas kājnieku pulka Studentu rota.

Šo karogu ir izdevies saglabāt, tagad karogs ir nodots glabāšanā Zemessardzes Studentu bataljonam, jo bataljons ir Atsevišķās studentu rotas tradīciju un ideju pārmantotājs, karogu var redzēt Studentu bataljona svinīgajos sarīkojumos.

Aviācijas pulks

Devīze – “Visu par Latviju.”

Rīga 1933.gada 28.novembris.

Baltijas aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)

2/3 no karoga aizņem triju Baltijas valstu karogu krāsas, bet 1/3 no karoga aizņem zilā krāsa kura simbolizē NATO karogu. Karoga izmērs ir 120×190 cm.

1999.gada 25.februāris, vienības ikdienas karogs.
Vienības kaujas karogs Igaunijas neatkarības dienas parādes laikā.
Vienības kaujas karogs Igaunijas neatkarības dienas parādes laikā.

Baltijas bataljons (BALTBAT)

1995.gada 8.februārī Ādažos, piedaloties visu triju Baltijas valstu prezidentiem, vienībai tika pasniegts karogs.

Karoga paraugu izstrādāja un panāca arī tā apstiprināšanu atvaļinātais brigādes ģenerālis Vilmārs Kukainis.

2003.gada septembrī Ādažos notika BALTBAT projekta slēgšanas ceremonija, līdz ar vienības likvidāciju, vienības karogs tika nodots Latvijas kara muzejam.

Ādaži, 1995.gada 8.februāris, diena kad vienībai tika pasniegts karogs.

Bruņoto vilcienu pulks (līdz 1926.gada 1.jūlijam – Bruņoto vilcienu divizions)

 1925.gada 9.jūnijā pēc atvaļinātā leitnanta K.Mālmaņa ierosinājuma Studentu korporācija “Lettonia” kopā ar Lettonias Fil. Palīdzības biedrību un citām latviešu korporācijām dāvināja divizionam karogu.

 1926.gada 1.jūlijā divizionu pārformēja par pulku, līdz ar to pulks pārņēma arī divizionam pasniegto karogu.

Devīze – “In hoc signo vinces” – (Ar šo zīmi uzvarēsim)

Cēsu rota

2010.gada 30.decembrī, Cēsu novada dome, pēdējās sēdes laikā, pēc divu gadu rūpīga darba, svinīgi nodeva Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītājai, galvenajai krājumu glabātājai Dacei Tabūnei glabāšanā atjaunoto vienības karogu.

Pirms diviem gadiem pie Cēsu novada deputāta Māra Niklassa, Cēsu kauju piemiņas pasākumā, esot pienācis un viņu uzrunājis Cēsu rotas karavīra Augusta Arāja dēls Rolands Arājs. Viņš ierosinājis pēc fotoattēliem atjaunot vienības karogu. Karoga atjaunošana izmaksāja vairāk nekā 600 latu un daļu summas ziedoja arī Cēsu novada domes deputāti.

Devīze – “Visu par Latviju!”

2010.gads, no karoga labā pusē stāv Cēsu novada deputāts Māris Niklass, kreisā pusē pirmais ir karoga atjaunošanas iniciators Rolands Arājs.
2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā.2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā, vienības karogs labajā pusē.
2011.gada marts, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākuma laikā.

Elektrotehniskais divizions

Devīze – “Spoži zibeņi zaro, pērkons līdz ar mums karo”

Gaisa spēki

NBS Gaisa spēku karogs ir visu Latvijas Gaisa spēku vienotības simbols. Gaisa spēku devīze ir “VISU PAR LATVIJU”, kas saglabāta no neatkarīgās Latvijas kara aviācijas un iešūta Gaisa spēku karogā. Gaisa spēku karoga izmēri ir 100 cm x 160 cm, karoga pamatā  ir gaiši zilā krāsa. Karoga aversa puses augšējā malā ar 10 cm augstiem burtiem, dzeltenā krāsā, izšūts nosaukums “GAISA SPĒKI”. Karoga vidū – atbilstošās krāsās izšūta Aizsardzības spēku simbolika: virsū uz saules staru pamata slīpi izvietots kaujas zobens, centrā vairogs  ar Latvijas valsts karoga krāsām, uz kura izvietotas trīs piecstaru zvaigznes dzeltenā krāsā, kas simbolizē trīs Latvijas novadus. Katrā karoga stūrī izšūtas, dzeltenā krāsā, aviācijas piederības zīmes – stilizēti putnu spārni, kuriem centrā novietots lidmašīnu lāpstiņu propellers, centrā, vertikālā stāvoklī. Karoga apakšējā malā, zem Aizsardzības spēku simbolikas, ar 10 cm augstiem cipariem dzeltenā krāsā izšūts “1992”, šis gads ir atjaunošanas gads, jo 1992.gada februārī  tika nodibināta  Gaisa un pretgaisa aizsardzības pārvalde, bet 1992. gada 17.jūnijs ir atjaunoto Gaisa spēku gadadiena.

Karoga reversa pusē centrālo figūru veido lidotāju krūšu nozīmes simbols – sudraba krāsas ērglis, kurš nes Latvijas valsts karogu. Virs ērgļa ir izšūtas trīs, dzeltenā krāsā, zvaigznes, tradicionāli simbolizējošas trīs Latvijas novadus. Karoga apakšējā malā – ar 10 cm augstiem burtiem puslokā izšūta devīze “VISU PAR LATVIJU”. Katrā karoga stūrī izšūts stilizēts putna lidojums dzeltenā krāsā.

Karoga brīvajās malās ir 10 cm garas dzeltenas bārkstis. Karoga zīmējums un uzraksti abās pusēs ir izšūti uz atlasa auduma ar dzelteniem, baltiem, karmīnsarkaniem, melniem un metāla krāsas diegiem.

1997.gada 17.jūnijā, piektajā gadadienā, a/s Riga Airlines prezidents Māris Kārkliņš svinīgi pasniedza atjaunoto karogu NBS Gaisa spēku komandierim pulkvedim Kārlim Kīnam. Svinīgajā karoga pasniegšanas ceremonijā karogu iesvētīja NBS Jūras spēku Atbalsta bāzes kapelāns Viesturs Kalniņš.

Atjaunotajā karoga kātā ir sudraba naglas no:

  1. A/s Riga Airlines prezidenta Māra Kārkliņa;
  2. Latvijas Republikas prezidenta Gunta Ulmaņa;
  3. LR aizsardzības ministra Tālava Jundža;
  4. NBS komandiera ZS pulkveža Jura Dalbiņa;
  5. Atjaunoto Gaisa spēku pirmā komandiera pulkveža Kārļa Kīna.

Devīze – “Visu par Latviju”

2011.gada 18.novembris Rīga, Latvijas neatkarības dienas parādes laikā.

Instruktoru skola

 Vienībai karogu pasniedza un iesvētīja 2003.gada 6.novembrī, Cēsīs, Vienības laukumā, piedaloties valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

Instruktoru skolas karoga pamatne 180×120 cm (tumši zils, balts ar zelta bārkstīm) veidota ņemot par piemēru vienas no pirmajām Latvijas Nacionālā karaspēka vienībām – Cēsu rotas karogu. Tas simbolizē Instruktoru skolas saikni ar Cēsu novadu.

Karoga labās puses pamatne ir tumši zilā krāsā, uz tās, centrā izšūts Instruktoru skolas simbols sudraba krāsā. Virs simbola ar sudraba krāsas burtiem izšūts uzraksts – INSTRUKTORU, zem simbola – SKOLA. Karoga labās pamatnes četros stūros sudraba krāsā izšūtas etnogrāfiskās zalkša zīmes.

Karoga kreisās puses pamatne ir baltā krāsā, tās vidusdaļā krāsās izšūts vēsturiskais Cēsu rotas simbols – „No zobena saule lēca”. Virs un zem Cēsu rotas simbola ar tumši sarkaniem burtiem izšūta Instruktoru skolas devīze. Virs Cēsu rotas simbola – GODS. Zem Cēsu rotas simbola – VIENOTĪBA PRASME.

Karoga malas apšūtas ar bārkstīm zelta krāsā.

Karoga kāts izgatavots no koka un ir divdaļīgs. Karoga uzgalis veidots no metāla, tajā iestrādāta Latvijas armijas saulīte. Karoga kātam, virzienā no augšas uz leju tiek piestiprinātas sudraba plāksnītes ar karoga ziedotāju (sponsoru) vārdiem/nosaukumiem, kā arī vienības komandieru vārdiem un amata gadu skaitļiem.

Devīze – “Gods, vienotība, prasme”

Instruktoru skolas Augstākā instruktora kurss

Augstākā instruktora kursu standarts.

Instruktoru skolas Instruktora kurss

Instruktora kursu standarts.

Instruktoru skolas Jaunākā instruktora kurss

Jaunākā instruktora kursu standarts.

Instruktoru skolas Vecākā instruktora kurss

Vecākā instruktora kursu standarts.

Jaunsardze

Karoga augstuma un platuma izmēri: 1,10m X 1,70m. Karoga labās puses vidū uz tumši zaļa fona attēlota NBS simbolika “Saulīte”. Puslokā ap šo simboliku uzraksts: “Latvijas Republikas Jaunsardze”. Karoga kreisās puses vidū uz gaiša (krēmkrāsas) fona izšūta Jaunsardzes emblēma. Zem tās Jaunsardzes devīze: ”Augsim Latvijai”. Karogu izgatavoja karogu šuvēja Ausma Apše.
Karoga izstrādei un izgatavošanai naudu ziedojis sabiedriskā fonda “Austrālijas latviešu palīdzība Jaunsardzei” pārstāvis Antons Rudka. Karogs tika iesvētīts 2002.gadā Rīgā, Doma baznīcā, atzīmējot Jaunsardzes desmito pastāvēšanas gadadienu.

Devīze – “Augsim Latvijai”

Jaunsardzes Kurzemes novads

Novada standarta izmērs ir 90 cm garš un 45 cm augsts.

Jaunsardzes Kurzemes novada standarta attēls no abām pusēm.

Jaunsardzes Latgales novads

Novada standarta izmērs ir 90 cm garš un 45 cm augsts.

Jaunsardzes Latgales novada standarta attēls no abām pusēm.

Jaunsardzes Rīgas novads

Novada standarta izmērs ir 90 cm garš un 45 cm augsts.

Jaunsardzes Rīgas novada standarta attēls no abām pusēm.

Jaunsardzes Vidzemes novads

Novada standarta izmērs ir 90 cm garš un 45 cm augsts.

Jaunsardzes Vidzemes novada standarta attēls no abām pusēm.

Jaunsardzes Zemgales novads

Novada standarta izmērs ir 90 cm garš un 45 cm augsts.

Jaunsardzes Zemgales novada standarta attēls no abām pusēm.

Jūras novērošanas un sakaru dienests

Devīze – “Visu par Latviju”

Jūras spēku flotile (līdz 2004.gada 1.jūlijam-Kara kuģu flotile)

2004.gada 1.jūlijā Kara kuģu flotili pārformēja par Jūras spēku flotili, līdz ar to Jūras spēku flotile pārņēma arī Kara kuģu flotilei pasniegto karogu.

2009.gada 21.janvāris Liepāja, Tirdzniecības kanāla 84.piestātne, pirmo reizi tiek organizēta kara kuģa izvadīšana pensijā, nolaižot kuģa karogu, tiek veikta divu mīnu traleru norakstīšanas ceremonija.
2009.gada 21.janvāris Liepāja, Tirdzniecības kanāla 84.piestātne, pirmo reizi tiek organizēta kara kuģa izvadīšana pensijā, nolaižot kuģa karogu, tiek veikta divu mīnu traleru norakstīšanas ceremonija.
2009.gada 21.janvāris Liepāja, Tirdzniecības kanāla 84.piestātne, pirmo reizi tiek organizēta kara kuģa izvadīšana pensijā, nolaižot kuģa karogu, tiek veikta divu mīnu traleru norakstīšanas ceremonija.
2009.gada 21.janvāris Liepāja, Tirdzniecības kanāla 84.piestātne, pirmo reizi tiek organizēta kara kuģa izvadīšana pensijā, nolaižot kuģa karogu, tiek veikta divu mīnu traleru norakstīšanas ceremonija.

Jūras spēku Mācību centrs (līdz 1997.gada 1.jūlijam-Jūras spēku Liepājas mācību centrs)

1995.gada 1.oktobrī, JS Liepājas mācību centrs savas pastāvēšanas 4.gadadienā, saņēma kā dāvinājumu  Jūras spēku Liepājas mācību centra karogu, tanī pašā dienā karogs tika arī iesvētīts. Šo dāvinājumu pasniedza A/s „Liepājas Metalurgs”, A/s „Tosmare” un A/s „Piemare”.
Karogs izgatavots no zila un balta vilnas auduma, ārējā malā rotāts ar 10cm garām dzeltenām bārkstīm. Pie karoga kāta smailes rotājums – divi 1m gari dzelteni bārkšu piekari ar pušķiem.

1997.gada 1.jūlijā JS Liepājas mācību centru pārformēja par JS Mācību centru, līdz ar to JS Mācību centrs pārņēma arī JS Liepājas mācību centram pasniegto karogu.

Karoga kreisajā pusē uz balta fona 61 x 46 cm laukumā, centrā izvietots izšūts krāsains Latvijas valsts ģerbonis. Virs ģerboņa puslokā izšūts uzraksts 8 cm platumā – Jūras spēku Liepājas Mācību centrs. Zem ģerboņa centrā, 7 x 24 cm laukumā uzraksts ”19 91” (JS Mācību centra dibināšanas datums).Augšējā kreisā stūrī izšūts JS karogs 33 x 23 cm laukumā.

Karoga labajā pusē uz zila fona 41x52cm laukuma no centra uz augšējo malu, izvietota izšūta krāsaina JS Mācību centra emblēma. Emblēmu puslokā apvij ozola lapas. Zem emblēmas puslokā izšūts 8 cm augsts dzeltens uzraksts, – Mācību centra devīze- „Tēvija, uzticība, gods.” 2 cm no karoga malām izšūts etnogrāfisks raksts 5,5 cm platumā dzeltenā un rūsas krāsās. 19 cm no karoga stūriem izšūti enkuri.

Devīze – “Tēvija, uzticība, gods”

Kara skola

 1923.gada 1.decembrī Valsts prezidents Jānis Čakste pasniedz skolai karogu.

Devīze – “Per aspera ad astra” – (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm)

Valsts prezidents Jānis Čakste pasniedz Kara skolai karogu, Rīga, 1923.gada 1.decembris.
Kara skolas kadeti Brāļu kapu ansambļa atklāšanas laikā, Rīga, 1936.gada 11.novembrī.

Kurzemes artilērijas pulka 1.divizions

Diviziona karavīri Latgales frontē pie 1.diviziona standarta, 1920.gada vasara.

Mācību vadības pavēlniecība

2005.gada 4.novembrī ar Aizsardzības ministrijas pavēli tika apstiprināts un ieviests Mācību pavēlniecības karogs. Vienība karogu saņēma savā piecu gadu pastāvēšanas jubilejā 2005.gada 9.decembrī. Karogu iesvētīja NBS Štāba bataljona kapelāns virsleitnants Dainis Markovskis. Pasniegšanas ceremonijā, Nacionālajā Aizsardzības Akadēmijā, piedalījās Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs, NBS komandieris viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un citi bruņoto spēku veidu komandieri.

Karogu pēc virsleitnanta Imanta Ancāna un pulkvežleitnanta Ainara Ķieņa skices darinājusi Rudīte Grosberga. Karoga dāvinātāji ir bijušais ASV Aizsardzības departamenta darbinieks Egons Goldšmits un tā laika vienības komandieris jūras kapteinis Andrejs Mežmalis.

Pirmās dāvinājuma naglas karoga kātā iedzina Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un karoga dāvinātāju pārstāvis Armands Šverns.

Karoga labajā pusē uz sūnu zaļas krāsas fona centrā attēlota NBS emblēma. Virs tās loka veidā ir izvietots uzraksts ar zelta krāsas burtiem „NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU” un apakšā loka veidā uzraksts ar zelta krāsas burtiem „MĀCĪBU VADĪBAS PAVĒLNIECĪBA”.

Karoga kreisajā pusē uz zeltdzeltenas krāsas fona centrā attēlota Mācību vadības pavēlniecības emblēma. Virs emblēmas loka veidā ir uzvietots uzraksts ar sūnu zaļas krāsas burtiem – MVP devīze „MĀCĪTIES, LAI UZVARĒTU” un apakšā loka veidā MVP dibināšanas datums ar sūnu zaļas krāsas cipariem.

Kreisās puses visos četros stūros izvietotas ozollapu vītnes.

Apmalojums: karoga trīs malas ieskauj zelta krāsas bārkstis.

Izmērs: 120 x 180 cm

Devīze – “Mācīties, lai uzvarētu.”

2005.gada 9.decembris, Rīga, Nacionālā Aizsardzības Akadēmija, tiek iesvētīts vienības karogs.
2011.gada 10.maijs, jaunais vienības komandieris pulkvežleitnants Egils Leščinskis ar tikko viņam pasniegto vienības karogu.

Sapieru pulks (līdz 1927.gada 16.aprīlim-Sapieru bataljons)

 Karogu bataljonam dāvināja Rīgas pilsētas valde, karogs bija darināts pēc Hermaņa Grīnberga meta. Karogu bataljonam pasniedza Valsts prezidents Jānis Čakste 1923.gada 23.februārī.

1927.gada 16.aprīlī bataljonu pārformēja par pulku, līdz ar to pulks pārņēma arī bataljonam pasniegto karogu.

 1940.gada 8.septembrī pulku izformēja un pulka karogu pārņēma jaunizveidotais 24.teritoriālā latviešu strēlnieku korpusa Atsevišķais sapieru bataljons, kurš bija dislocēts Ogrē. Kādu dienu vienības dislokācijas vietā, Ogrē, Mednieku ielā 10, izcēlās ugunsgrēks. Kādēļ izcēlās ugunsgrēks tagad to vairs neviens nezin. Ugunsgrēkā pulka karogs nesadega, bet korpusa komandierim tika paziņots, ka karogs ir gājis bojā ugunsgrēkā. Karogu ar tiešu vai netiešu līdzdalību izglāba pēdējais sapieru vienības komandieris pulkvedis Juris Brieže. Izglābto karogu pulkvedis Juris Brieže glabāja dažādās vietās, līdz pat savai nāves dienai 1965.gadā. Taču savu noslēpumu pulkvedis paspēja uzticēt savai meitai Lilijai Briežei. Viņa, karogu glabāja līdz 1992.gadam un tad to nodeva Latvijas Kara muzejam.

Devīze – “Mūžam nerims Daugavas viļņi, mūžam dzīvos varoņu gars.”

Pulka karogs Latvijas Kara muzejā.

Speciālo uzdevumu vienība

Devīze – “Drošais uzvar.”

2009.gada 18.jūnijā, vienības astoņpadsmitajā pastāvēšanas jubilejā, vīru kopas “Vilki” dalībnieki, saskaņā ar seno latviešu karotāju tradīciju iesvētīja un nodeva vienības komandierim karogu.

Štāba bataljons (līdz 1936.gada 1.aprīlim-Štāba rota)

 Armijas štāba rota, sakarā ar vienības nosaukuma vairākām maiņām, bija palikusi bez sava  karoga. Vienībai dāvināt karogu nolēma Virsnieku ģimeņu apvienības dāmu komiteja saziņā ar Valsts prezidentu. Pirmo ziedojumu 1000 latus, karoga darināšanai deva Valsts prezidents Alberts Kviesis. Karoga metu zīmēja grafiķis kapteinis Herberts Mangolds, karoga izšūšanu veica Dambes kundze. Karogs bija no bālganas krāsas zīda auduma. Karoga vienā pusē bija lielais valsts ģerbonis un uzraksts „Armijas štāba rota”. Katrā stūrī rotas uzpleču zīme. Otrā pusē – valsts prezidenta pils attēls. Virs pils uzraksts „Ar vairogu vai uz tā”. Apakšā ozollapas ar vītni, karavīru saulīte, krustoti divi zobeni un divas vāles, zem kurām gada skaitlis „1919” un katrā stūrī zobens vainagā. 1933.gada 9.novembrī Valsts prezidents Alberts Kviesis Armijas štāba rotai pasniedza rotas simbolu – kaujas karogu.

1936.gada 1.aprīlī rotu pārformēja par bataljonu, līdz ar to bataljons pārņēma arī rotai pasniegto karogu un izmantoja to līdz pat savai likvidācijai, 1940.gada 22.oktobrim. Kad 1995.gadā tika atjaunots vēsturiskais vienības karogs tad to atjaunoja ar nelielām izmaiņām, uzraksta “Štāba rota” vietā bija uzraksts “Štāba bataljons”.

1995.gadā tika atjaunots vēsturiskais Štāba bataljona kaujas karogs.1995.gada 31.martā Latviešu biedrības namā NBS Štāba bataljonam pasniedza atjaunoto kaujas karogu. Karogu bataljonam dāvināja C/s „Turība”. Karoga kātā iedzītas trīs “sudraba naglas”- tās iedzinuši Valsts prezidents, aizsardzības ministrs un NBS komandieris.

Devīze – “Ar vairogu vai uz tā”

Vienības karogs līdz 1940.gada 22.oktobrim.
Vienības karogs līdz 1940.gada 22.0ktobrim.
Vienības karogs līdz 1940.gada 22.oktobrim.
Vienības, 1995.gadā, atjaunotā karoga skice.
Vienības, 1995.gadā, atjaunotā karoga skice.
Bataljona kareivji parādes laikā, 30-to gadu otra puse.
Bataljona kareivji parādes laikā, Rīga, Uzvaras laukums, 1939.gada 18.novembrī.
Bataljona karavīri bataljona dislokācijas vietā, Rīga, Krustabaznīcas iela, 90-to gadu otra puse.

Aizsargu karogi

1.Talsu aizsargu pulks

 1922.gadā karogu pulkam pasniedza iekšlietu ministrs A.Kviesis, Talsos, luterāņu baznīcas laukumā. Karogu iesvētīja Talsu luterāņu baznīcas mācītājs Oskars Ernests Martinelli. Pulks bija pirmais no visiem aizsargu pulkiem kuram tika pasniegts pulka karogs.

Devīze – “Visu par Latviju!”

2.Ventspils aizsargu pulks

 Karogs tika iesvētīts un pasniegts pulkam 1923.gadā.

Devīze – “Par mieru,kārtību,drošību!”

6.Aizputes aizsargu pulks

Devīze – “Par Latvijas mieru un drošību”

7.Valkas aizsargu pulka Strenču aizsargu nodaļa

9.Madonas aizsargu pulks

Devīze – “Karogs, kas brīvības laikā mums dots, mūžam lai laimīgai Latvijai mirdz!”

Policijas karogi

Valmieras apriņķa policijas rota

Devīze – “Tēvija, drošība, kārtība!”

Robežsardzes karogi.

3.Jaunlatgales robežsargu bataljons.

Karogu bataljonam dāvināja Zilupes iedzīvotāji.

Bataljona komandierim tiek pasniegts Zilupes iedzīvotāju dāvātais karogs.