Latvijas armijas kokardes (1918-1940).

1919.gada parauga kokarde (saulīte).

NBS kokardes.

Kopējās kokardes.

Lauku formas kokarde, 1 variants.
Lauku formas kokarde, 2 variants.
Parādes un ikdienas kokarde, 1 variants.
Parādes un ikdienas kokarde, 2 variants.
Parādes un ikdienas kokarde, 3 variants.
Parādes un ikdienas lielā kokarde.

BALTBAT Latvijas rotas beretes kokarde.

Baltijas bataljona(BALTBAT)Latvijas rotas beretes kokarde veidota no balta metāla ar melninājumu. Baltijas bataljona(BALTBAT)Latvijas rotas komandiera kokarde tika veidota no sudraba ar apzeltīšanas elementiem.Baltijas bataljona (BALTBAT)Latvijas rotas (LATCOY)beretes kokardes izskatu izstrādāja majors Jānis Avišāns.

Gaisa spēku beretes kokarde.

Gaisa spēku Gaisa telpas novērošanas eskadriļas beretes kokarde.

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona beretes kokarde.

1 variants.
2 variants.

Instruktoru skolas beretes kokarde.

NBS Instruktoru skolas kokarde veidota no balta metāla. Kokardi nēsā uz melnas krāsas beretes. “Mācību spēku” – Instruktoru skolas instruktoru atšķirības zīme, zem skolas kokardes zaļas krāsas (no velūra)paliktnītis.

Kokarde ieviesta 2001.gada 6.jūnijā.

Izlūkdesanta bataljona beretes kokarde.

Jūras spēku virsnieku kokarde.

Izšūta, 1 variants.
Izšūta, 2 variants.

Jūras spēku viceadmirāļu kokarde.

Izšūta.

Jūras spēku bocmaņu kokarde.

Izšūta.

Jūras spēku beretes kokarde.


Kaujas atbalsta bataljona beretes kokarde.

Gredzens simbolizē apli kā laika rituma nepārtrauktību, mūžīgu kustību uz priekšu.

12 ozola lapas – spēks un vienotība, 12 gada mēneši, norādot gatavību veikt uzdevumus jebkurā brīdī visa gada garumā.

Mēness (stilizēts pusmēness sirpja formā) – divi stilizēti senlatviešu mēness simboli – zīmes, kas attēlo divus karavīrus, kā militārās taktikas pamatelementu – kaujas pāri, kuri ir nostājušies ar muguru viens pret otru, lai segtu viens otru un dotu atbalstu. Tādējādi tas simboliski parāda Kaujas atbalsta bataljona pamatuzdevumu un būtību – dot atbalstu.

Šķēps – gatavība kaujai.

Kājnieku brigādes beretes kokarde.

Kokardi izmanto Kājnieku brigādes štābs, Štāba rota un Sakaru rota.

Ozollapu vainags: Ozols – spēks, izturība, ilggadība. Vainags – pilnība, bezgalība, mūžība.
Centrālais elements – vadības un vienotības simbols.

Kājnieku brigādes Kaujas nodrošinājuma rotas beretes kokarde.

Saule – uzplaukums;
Ozollapu vainags: Ozols – spēks, izturība, ilggadība. Vainags – pilnība, bezgalība, mūžība.
Uz leju vērsts zobens – spēja aizstāvēties;
Pakavs – vēsturisks apgādes vienību simbols.

Kājnieku skolas beretes kokarde.

Kokardes pamatu veido ozollapu vainags un Maltas krusts ar slīpām sānu skaldnēm, krusta centrā, vienā plaknē – septiņstūru vairogs.

Ozollapu vainags simbolizē: ozols – spēks, izturība, vainags – pilnību, bezgalība, mūžība.
Maltas krusts – kā pamats ņemta 7. Siguldas kājnieku pulka krūšu zīme, vēlāk arī Mobilo strēlnieku bataljona krūšu zīme, kas simbolizē stingru pamatu, vēsturisko mantojumu.

Durklis – ierocis, kas simbolizē kājniekus.

1 variants.
2 variants.

Mācību vadības pavēlniecības beretes kokarde.

Militārās policijas beretes kokarde.

1 variants.
2 variants.

Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolas un ZS 54.Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas beretes kokarde.

Kokardes skiču autors ir Valdis Kupcis.

Kokardes gredzens veidots no ozollapu vainaga. Kokardes centrā uz leju vērsts, uz pusēm pāršķelts aviobumbas lādiņš. Kokardes diametrs ir 48 mm.

1 variants.
2 variants.

Rekrutēšanas un atlases centra beretes kokarde.

Kokardes gredzenā atrodas uzraksts „NBS REKRUTĒŠANAS UN ATLASES CENTRS” un trīs zvaigznes. Kokardes centrā, ar spici virzienā pa labi uz augšu ir izvietota konusveida figūra zelta krāsā. Konuss veido trīsstūri, kura spice iziet ārpus kokardes gredzena.Kokardes gredzens (aplis) simbolizē mūžību un veselumu. Trīsstūri, simbolizē līderību un izaugsmi.Kokarde tiek nēsāta pie melnas beretes.

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta beretes kokarde.

Speciālo uzdevumu vienības beretes kokarde.

Vecā parauga kokarde, izmantoja no 2000 – 2011 gadam.

Sporta kluba beretes kokarde.

Štāba bataljona beretes kokarde.

Kokarde ieviesta 1997.gada 12.novembrī. NBS Štāba bataljona beretes kokarde tiek nēsāta uz melnas krāsas beretes. Pie beretes stiprinās ar divām skavām. Ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli Nr.883 “Par NBS Štāba bataljona berešu ieviešanu” ir noteikts bataljona beretes kokardes izskats.

1 variants.
2 variants.

Zemessardzes beretes kokarde.

Doto kokardi izmantoja Zemessardzes rota Kosovas misijas laikā 2005.08.-2006.02.

Zemessardzes kopējās kokardes.

Lauku formas kokarde.

Parādes un ikdienas kokarde.

Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona beretes kokarde.

Kokardes centrā – cietoksnis, kas simbolizē inženiertehniskos spēkus un to trīs galvenos pamatuzdevumus: draudzīgo spēku mobilitātes sekmēšanu, pretinieka pārvietošanās spēju ierobežošanu, draudzīgo spēku un civiliedzīvotāju izdzīvošanas spēju paaugstināšanu. Cietokšņa fonā izvietots uz augšu vērsts zobens, kas simbolizē gatavību piedalīties starptautiskajās operācijās un nodrošināt valsts aizsardzību, sniedzot inženiertehnisko atbalstu kājnieku vienībām. Kokardes diametrs ir 48 mm.

1.Kājnieku bataljona beretes kokarde.

1.kājnieku bataljona kokarde ir paredzēta nēsāšanai pie melnas beretes, tās priekšpusē pa kreisi no centra.

Kokardes pamatni veido gredzens. Kokarde izgatavota no tumša sudraba vai melhiora, ar ēnojumiem.

Uz augšu vērsts sudraba zobens 12 ozollapu vainagā, simbolizē gatavību cīņai un spēku visa gada garumā.

Trīs zvaigznes – kā brīvības simbols un akas zīme – ūdens, dzīvības avota dzidrums.

Kokardes gredzena ārējais diametrs — 50 mm. Gredzena iekšējais diametrs — 38 mm. Gredzena platums 6 mm. Uz gredzena, ar smaili uz augšu ir novietots zobens. Zobena garums — 57 mm. Asmens platums — 6 mm. Gredzena iekšējā laukuma augšējā daļā uz zobena smailes ir novietotas trīs zvaigznes. Zvaigznes izmērs starp diviem stariem — 10 mm. Uz zobena asmens pie spala, gredzena iekšējā laukuma apakšējā daļā ir novietota “akas” zīme. “Akas” zīmes malas garums — 15 mm, platums — 2 mm. “Akas” zīmes iekšpusē uz zobena asmens ir novietots romiešu cipars “I”. Cipara garums — 5 mm, platums — 1 mm.

Kokardes skici veidoja seržants Raivis Balinskis.

Instruktoru atšķirības zīme:

Ar 2005. gadu SzS 1.kājnieku bataljona virsseržants ieviesa 1.kājnieku bataljonā instruktora zīmi. Latvijas karoga krāsas (bordo), apaļas formas apšūtu zīmi, kura tika valkāta zem 1.kājnieku bataljona kokardes.Šo zīmi ir tiesīgi nēsāt instruktori un grupas komandieri kuriem pakļautībā ir ne mazāk kā 4 karavīri. Vēlāk šo atšķirības zīmi pārņēma arī 2.kājnieku bataljons.1.kājnieku bataljonā šī atšķirības zīme tika pasūtīta centralizēti.

1 variants.
2 variants.

2.Kājnieku bataljona beretes kokarde.

Zobens vērsts uz augšu nozīmē gatavību ne tikai aizstāvēties, bet arī piedalīties starptautiskajās operācijās.
Sakrustoti cirvji simbolizē 2.Kājnieku bataljona vienotību un sadarbību starp dažādām ieroču grupām.
Ozollapu vainags simbolizē spēku un vienotību.

Kokarde ir sudrabota metāla zīme, kura ir paredzēta nēsāšanai pie melnas beretes, tās priekšpusē, pa kreisi no centra.Kokarde ir veidota kā 2.Kājnieku bataljona logo zīme 55 mm augstumā un 40 mm platumā. Pie beretes kokarde stiprinās ar skrūvi. Berete un kokarde tiek nēsāta vienā komplektā. Nav pieļaujama viņu nēsāšana atsevišķi – berete bez vai ar citu, kā arī kokarde pie citas galvu segas.

1 variants.
2 variants.

2.Reģionālā nodrošinājuma centra beretes kokarde.

3.Reģionālā nodrošinājuma centra beretes kokarde.

1 variants.
2 variants.

Muitas kokardes.

Muitas darbinieku vecā parauga kokarde, apstiprināta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 218, 11.08.1994. Šāda kokarde pastāvēja līdz 08.10.2002. kad Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 449 un izmainīja kokardes izskatu.

Policijas kokardes.

Pirmās republikas policijas kokarde.
Pirmās republikas policijas kokarde.
Pirmās republikas policijas kokarde.
Pirmās republikas policijas kokarde,            1 variants.
Pirmās republikas policijas kokarde, 2 variants, apmēram 37 cm augsta.
Pirmās republikas policijas kokarde, 20-30 gadi, izgatavota no sudraba.

Aizsargu kokardes.

Aizsardžu kokarde.

Aizsardžu kokardi veido izliekts auseklītis ar dzelteni zaļu emaljētu virsmu. Centrā balti kopā savīti emaljēti burti ar metāla aploku “LA” (Latvijas aizsardzes). Starp auseklīša krusta zariem oksidēta metāla ornaments ar reljefainu virsmu. Aizmugurē pielodētas divas piestiprinājuma kājiņas.

Šāda tipa aizsardžu kokardes apstiprināja 1935.g., kad ieviesa jaunu formas tērpu. Izveidota kā LAO aizsardžu atšķirības zīme. Nēsājams pie formas tērpa cepures

Pirmās republikas aizsardžu kokarde.

Aizsargu mazā kokarde.

aizsargu mazaOtrās republikas aizsargu lauku formas kokarde.